ข่าวเด็ดข่าวสด บันเทิง กีฬา ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง อัพเดตทุกวัน

เอาใจคนเล่นไลน์ กฟผ. ปล่อยสติกเกอร์ ENGY ดุ๊กดิ๊กให้โหลดฟรี

เรียกได้ว่ากฟผ. เอาใจคนเล่นไลน์กันไปเต็มๆ สานต่อความน่ารักของสติกเกอร์ยอดนิยม ทำการปล่อยสติกเกอร์ ENGY แบบดุ๊กดิ๊กชุดใหม่สุดน่ารักให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดฟรี

Continue reading “เอาใจคนเล่นไลน์ กฟผ. ปล่อยสติกเกอร์ ENGY ดุ๊กดิ๊กให้โหลดฟรี”

เศรษฐกิจปรับตัว ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นในรอบ 5 ปี

ผลจากการส่งออก-ท่องเที่ยวไทย เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้มีดัชนีเพิ่มสูงขึ้นจนสูงสุดในรอบ 64 เดือน

หลังจากที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจมายาวนาน และก่อนหน้านี้ผู้บริโภคเคยเป็นกังวลช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ ราคาของต่างขึ้น อย่างราคาน้ำมันที่เคยปรับตัวสูงขึ้นจนทำให้ช่วงนั้นผู้บริโภคไม่กล้าที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยหรือใช้เงินฟุ่มเฟือย แต่ในปีนี้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นที่เพิ่มสูงขึ้นจากระดับเดิม 82.2 เพิ่มมาที่ 83.2 ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปี

จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ปรับตัวดีขึ้นทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นทำให้เศรษฐกิจไทยเริ่มปรับตัวในทางที่ดีขึ้น จากการที่ ได้สำรวจและเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เป็นผลมาจากการพัฒนาในหลายๆด้าย ทั้งการส่งออก และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคเมื่อมีความเชื่อมั่น ก็กล้าที่จะจับจ่ายในการท่องเที่ยวเพื่อหาความสุขให้ตนเองมากขึ้น และภาคการส่งออกก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจดีย่อมทำให้คนหันมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร่วมกับราคาพืชผลทางการเกษตรในหลายรายการที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายได้ภาคการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นทำให้ ชาวนาและแรงงานต่างๆมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ในช่วงนี้ถือได้ว่าราคาพืชผล การส่งออก และท่องเที่ยว เป็นผลทำให้เศรฐกิจฟื้นตัวแบบกระจายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังรายได้ของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น การที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีดัชนี่ที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถคาดการณถึงเศษฐกิจในอนาคตที่จะมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้น การที่ผู้บริโภคหันมาเชื่อมั่นเท่ากับว่าผู้บริโภคนั้นมีความรู้สึกว่าเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นและกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

การที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวที่ดีขึ้นก็ก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยรวมนั้นภาพรวมของเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวและขยายตัวไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความเชื่อมั่นที่สูงขึ้น จึงประมาณและคาดการณ์ได้ว่าเศรษฐกิจในปี2018 นี้จะฟื้นตัวดีขึ้นในระดับที่สูงกว่าปีที่ผ่านๆมา